TinNhanDoc.Net

Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất


Download Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất' Tải Trọn Bộ 5 SMS.Jar
Download Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất' Tải Trọn Bộ 5 SMS.Jad

Chúc Ngủ Ngon 

  。☆。*。☆。 
★。\\|/。★ 
* 汇h凹C’几G凹 * 
★。Ng回几。★ 
gj合c从o☆+)€p 
Chuc ban ngu ngon,co nhung giac mo that dep nhe!

Để tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn tin theo cú pháp:
SMS 74525 gửi 8709
Gửi Tặng Theo Cú Pháp:
SMS 74525 [SĐT Nhận] gửi: 8709


Chúc Bạn Ngủ Ngon 
.:!|!:._.:!|!:. 
“:::chüc::’”   
     “-!|!-” 
  .:!|!:._.:!|!:. 
 ”::: pan :::” 
           “-!|!-” 
.:!|!:._.:!|!:. 
“:::ngu?::” 
     “-!|!-” 
      .:!|!:._.:!|!:. 
      ”::ng0n.::” 
          ”-!|!-”   
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:. 
“::GoodNight::” 
    ”‘-!|!-”"-!|!-’” 

Để tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn tin theo cú pháp:
SMS 74526 gửi 8709
Gửi Tặng Theo Cú Pháp:
SMS 74526 [SĐT Nhận] gửi: 8709


Ngày mới Vui Vẻ 
|”"”"\\|”"|:” *.* “: 
|  ’|  ”|  ’| gay  -” 
|__|\\.___|:’*.,.*’ I”"\\/”"I:” *,* “; 
I ‘I\\/I’ I oi  – “ 
I_’I  I’_I’ *.,.* ‘ 

\\’”\\/”‘/;”*,*” ; 
\\ \\/ /  ui   -” 
  \\_./  ’*.,.*’ 

\\’”\\/’”/ ” *,* “; 
\\ \\/ /  e?    _” 
  \\_./:” *.,.* “ 
gui den ban nhung loi yeu thuong! 

Để tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn tin theo cú pháp:
SMS 74527 gửi 8709
Gửi Tặng Theo Cú Pháp:
SMS 74527 [SĐT Nhận] gửi: 8709


Ngủ ngon nhé 
。 __::_______ ★  ☆ 
     /_________/\\ 。。 
。|_画_画_|_’| ☆ |”"\\|”"|:” *.* “: 
|         |gu _.-” 
|__|\\__|gon  nhe ! 
gui den ban nhung yeu thuong! 

Để tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn tin theo cú pháp:
SMS 74528 gửi 8709
Gửi Tặng Theo Cú Pháp:
SMS 74528 [SĐT Nhận] gửi: 8709


Good Night 
      .——-.. 
   /   .—-._/ 
/   /__/”"/ 
‘._____/ood 
      /”"”.    / “”/ 
    /        \\/     / 
  /    /\\        / 
/__,/    \\__/ight!

Để tải tin nhắn này về điện thoại
Soạn tin theo cú pháp:
SMS 74529 gửi 8709
Gửi Tặng Theo Cú Pháp:
SMS 74529 [SĐT Nhận] gửi: 8709


Tải Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất về điện thoại


Download Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất' Tải Trọn Bộ 5 SMS.Jar
Download Tin nhắn chúc ngủ ngon độc đáo nhất' Tải Trọn Bộ 5 SMS.Jad

  • Tin nhắn chúc ngủ ngon đẹp nhất
  • Tin nhắn chúc ngủ ngon ý nghĩa nhất
  • Tin nhắn chúc ngủ ngon hay nhất

  • Copyright © 2014 Tin nhắn hình